โรงแรมลองบีช ชะอำ มีห้องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง 3 ห้องใหญ่ และห้องสัมมนาย่อยรวม 14 ห้อง ซึ่งรองรับได้ตั้งแต่ 20-1,000 ท่าน บริการท่านด้วยวัสดุอุปกรณ์ การจัดประชุมสัมมนาที่ทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องประชุม
  • เครื่องฉาย 3 มิติ
  • เครื่องฉาย
  • เครื่องเล่น
  • ไมโครโฟนไร้สาย
  • ไมโครโฟนประชุมระบบต่อพ่วง
  • เลเซอร์ พอยเตอร์
  • จอภาพ 72 นิ้ว
  • ฟลิบ ชาร์ต
  • และอุปกรณ์อื่นๆ
ข้อมูลการจัดห้องประชุม/สังสรรค์

ห้องประชุม / จัดเลี้ยง ชั้น ขนาดห้อง
(กว้างxยาวxสูง)
(เมตร)
พื้นที่
(ตารางเมตร)
จำนวนรองรับ (ท่าน)
สัมมนา ปาร์ตี้ / สังสรรค์
ห้องเรียน ตัวยู โรงภาพยนต์ บุฟเฟ่ต์ โต๊ะจีน ค๊อกเทล
แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 14.80 x 50.00 x 3.40 742.50 520 300 1100 500 600 350
ดวงตะวันแกรนด์ ชั้น 2 12.60 x 48.50 x 3.10 611.10 450 200 800 450 500 300
หาดทรายแกรนด์ ชั้น 2 12.60 x 36.00 x 3.10 453.60 300 150 600 300 350 200
ดวงตะวัน 1 ชั้น 2 12.60 x 12.60 x 3.10 158.76 60 30 100 100 100 60
ดวงตะวัน 2 ชั้น 2 12.60 x 24.60 x 3.10 309.96 150 50 350 180 200 150
หาดทราย ชั้น 2 12.60 x 12.00 x 3.10 151.20 60 30 100 80 100 60
แมกไม้ปลายคลื่น ชั้น 2 12.60 x 24.00 x 3.10

302.40

150 50 350 180 200 150
ปะการัง ชั้น 3 17.00 x 17.00 x 3.10 289.00 150 50 250 150 200 120
สีทราย 1 ชั้น 3 12.00 x 18.50 x 3.20 222.00 70 40 120 100 100 80
สีทราย 2 ชั้น 3 6.50 x 8.50 x 3.20 55.25 20 15 30 30 30 -
สีทราย 3 ชั้น 3 5.30 x 6.90 x 2.47 36.57 20 15 30 20 20 -
มรกต ชั้น 3 4.80 x 6.90 x 2.47 33.12 20 15 30 20 20 -
ทรายแก้ว 2 ชั้น 2 14.30 x 22.00 x 3.50 314.60 - - - 200 250 -
สวนลอยฟ้า ชั้น 11 10.00 x 31.00 310 - - - 120 120 100